Trening av kjernemuskler hos hest

hest trening Jun 24, 2018

Måten vi trener på har mye å si for hestens stabilisering av og helse i ledd og ryggsøyle. Men for at disse strukturer skal ha nytte av trening, trenger de en helt spesiell form for trening.

Av alle grener og treningsmetoder jeg har vært borti, har jeg aldri en eneste gang hverken på treninger eller kurser innen komplementær behandling av hest, vært borti noen som bevisst har lagt vekt på å trene det vi på fagspråket kaller toniske muskelfibre.

Hver muskel er bygd opp nesten som en bunt med tråder som ligger parallelt og som i hver ende går over til å danne en sene.

Denne sene fester igjen inn på en knokkel.

Hver muskel inneholder et visst blandingsforhold mellom toniske og fasiske muskelfibre.

Toniske muskelfibre har som oppgave å stabilisere rundt ledd og ryggsøyle, mens fasiske muskelfibre har som hovedoppgave å skape bevegelse av kroppen.

Det er flest toniske muskelfibre i de leddnære musklene, spesielt langs ryggsøylen.

Man vet at de toniske muskelfibrene trer inn og stabiliserer ryggsøyle og leddene bittelitt før de fasiske muskelfibrene beveger knoklene/leddene i forhold til hverandre.

Dette gjør de toniske muskelfibrenes helse meget viktig ihht å kunne støtte opp og stabilisere leddene før den senere belastningen de får gjennom bevegelse og kompresjon.

Dersom leddene ikke er stabilisert opp, vil de fasiske muskelfibre måtte gjøre jobben både som stabiliseringsmuskulatur og bevegelsesmuskulatur.

Dette kan føre til en overbelastning i de fasiske fibrene.

Hvis det så blir overbelastning i de fasiske, har leddet hverken stabiliseringsmuskulatur eller bevegelsesmuskulatur til å støtte seg under arbeid.

Dette øker sjansene for skader både i ledd, knokler og muskulatur/bindevev.

Kroppen er laget på den måten at det den ikke får beskjed om å bruke, legger den i ”brakk” for å kunne mobilisere energi på de felter den har mye aktivitet i.

Måten vi ofte trener hester på er ensidig og kanskje med for mye vekt på øvelser som i stor grad involverer kun fasiske muskelfibre, ikke de toniske.

Vi legger heller ikke alltid til rette med tanke på hestens utegang ved å ha terreng som naturlig vil bygge opp stabiliseringsmusklene.

Dersom et føll kun går i en flat, rett løpegård på dagtid og står mye i boks, vil det ikke kunne bygge seg opp naturlig.

I så fall må riktig grunntrening av toniske muskelfibre begynne allerede fra føllalder da nervesystemet på dette tidspunkt er i heftig utvikling og mest mottakelig for ”beskjed” om at denne delen av kroppen skal holdes aktiv.

For at en kropp skal kunne bygge stabilisering, må den utsettes for utsabilitet. Dette vil i det fri si kupert terreng i løpegård, helst i lag med andre hester slik at de aktiviserer hverandre.

Har man ikke mulighet til dette, vil man kunne få mye gratis ved å la hesten være for eks. håndhest i skog og mark, eller rett og slett å gå tur i skogen med unghesten.

Treningen må foregå i rolig skritt! Tro det eller ei, men stabiliseringsmuskelfibrene har aller mest nytte av sakte, rolige bevegelser i ustabilt terreng eller med øvelser i rolig skritt hvor det er om å gjøre å stabilisere seg opp.

Slike bevegelser kan rett og slett være så enkelt som bøyd spor (hesten må bøyes riktig), ridning på forskjellige, utfordrende underlag, klatring i rolig tempo, gå i vann etc.

Fine, enkle øvelser kan og være bruk av bommer/cavaletti hvor man trener på steglengde, benløft etc, gjerne på bøyd spor.

Helst må man begynne mens hesten er ung, men det er ikke dermed sagt at disse musklene ikke kan bygges opp hos en eldre hest som har vært utsatt for ensidig belastning.

Det er klart at hvis man tilrettelegger for riktig trening fra føllalder (les: trening i den forstand det er beskrevet her, for eks. kun ved å ha en tilrettelagt løpegård), vil man ha et mye bedre utgangspunkt.

Man kan og bruke tømmekjøringsteknikker eller rideøvelser som er for mye å komme inn på her.

Tenk bare på travere som gjerne blir kjørt inn som åringer.

Om disse ikke får trent stabiliseringsmuskler, så er kjøring en veldig ensidig form for trening, og det er ofte altfor stor fokus på hastighet.

Kjørehester går ofte på forholdsvis rette veier uten særlig trening på bøyde spor. Dette medfører hester med underutviklet nakke/halsmuskler (disse brukes ved stabilisering sideveis), og ikke minst ryggmuskler.

Dette fører til at ryggen, som bærer og mobiliserer kraften fra setemusklene (som utgjør ”motoren”) ikke fungerer som den skal.

Enden på visa er ofte en halt hest eller en hest som går skjevt i dragene og holder hodet eller bakpart mot en side.

Har den ikke muskler til å stabilisere seg opp med lokalt, må den kompensere med resten av kroppen.

Ikke tro at toppidrettsutøvere trener kun på den tingen de konkurrerer i, de er opptatt av en kropp som er balansert sterk overalt!

Dersom små grep gjøres med treningsopplegget allerede fra ung alder, og det tas hensyn til dette, vil både ryggsøyle og ledd få et mye bedre og friskere utgangspunkt mht den belastning hesten utsettes for.

Jeg føler meg sikker på at dette er en meget viktig faktor med tanke på å bygge opp unghesten og å unngå skader.

Når det gjelder rehabilitering, er det også altfor lite fokus på dette. Bakgrunnen for en god del skader kan ha med stabiliseringsmuskler å gjøre.

Dette kan i verste fall ende opp med leddbetennelser og andre skader. Dvs at betennelsen eller skaden egentlig bare er et symptom på det opprinnelige problemet, nemlig det at hesten ikke har noen støtte av egen kropp i forstand å kunne beskytte sine ledd og ryggsøyle før de store bevegelsene setter inn.

Hvis man så ikke rehabiliteringsmessig trener opp hesten riktig slik at den får all den hjelp og støtte den kan av stabiliseringsmusklene, vil man få samme problem igjen og igjen.

Og et sykt ledd eller bindevev trenger I ALLE FALL den hjelpen det kan få mht å ikke få gjentatt skade. Dette er jo velkjent og velbrukt innen alle former for human rehabilitering, men har i mine øyne altfor liten fokus i hesteverdenen.

Det fantastiske med øvelser som stimulerer stabiliseringsmuskelfibrene er at denne form for stimulering av nervesystemet ikke bare bygger opp stabiliseringsmuskler, men at de også stimulerer til heling av groende skader og et sansesystem vi har i musklene bl.a. for å forebygge skade, med et så komplisert navn som det proprioseptive systemet.

Når det gjelder lekning av skader, kan dette ha med det faktum at det er i de toniske muskelfibrene kapillærnettverket er mest utviklet, samt at det er her vi finner høyest antall sanseceller som står for å registrere strekkgraden i muskler og sener for at disse ikke skal overstrekkes og skades.

Det er dette systemet som gjør at du refleksivt trekker til deg benet hvis du er i ferd med å tråkke over. Slik er de toniske muskelfibrene viktige mht å sende informasjon til hjernen slik at den kan koordinere kroppen på en best mulig måte.

Hjernen får beskjed om posisjonen til de forskjellige muskler og ledd (leddene styres av musklene) slik at den kan bruke og sende beskjeder til sansesystemet i de toniske fibrene (i hovedsak) og dermed holde kroppen i balanse eller å tre inn og skape balanse igjen hvis det er fare for skade.

Ved skader eller overbelastning i muskel- og skjelettsystemet er det lettere å bygge opp og rehabilitere de fasiske muskelfibrene.

De toniske musklene derimot, trenger mer tid og riktig trening. Uten gjenoppbygging av disse fibrene, vil sanseapparatet som skal forhindre skader redusert, og hesten har et dårlig utgangspunkt med tanke på å komme på konkurransenivå igjen – og å bli der!

Propriosepsjonen forsvinner som regel først og kommer tilbake sist i de toniske muskelfibrene.

Når de stabiliserende (toniske) fibrene er styrket og fungerer så øker det kroppens toleranse for påkjenning.

Derfor er det så viktig å la riktig opptrening både være en måte å forebygge skade på og å rehabilitere etter skader med.

Vil du lære mer om trening av hest? 

Vi har et onlinekurs hvor du kan lære masse nyttig - og studere hjemme i din egen stue.

Les mer eller bestill her!

Synes du dette var nyttig info? Meld deg gjerne på infolista mi og motta mer spennende materiale! Velg dyr under:

Jeg vil ha info om KUN hest!

Jeg vil ha info om KUN hund!

Jeg vil ha info om BÅDE hest og hund!

Vil du lese mer om viktige temaer innen trening og hundehelse?
Les mer om, eller bestill boken "Sterk og sprek hund" her: https://www.nht.no/offers/kdK6GrKF

 

 

Hold deg oppdatert, motta våre tips, inspirasjon og tilbud

Vi kommer ikke til å sende deg e-poster i tide og utide, men relevant og nyttig for deg. 

Meld deg på