Det er ikke naturlig for en hund å varme opp!

fysisk trening hund hund Mar 25, 2022

Jeg har tenkt mange ganger på den motstanden som man av og til møter når det gjelder "moderne" aktiviteter med hunden. 

Disse tingene kan gjelde:

- dekkenbruk

- det å benytte seg av fysikalsk behandling

- det å trene styrke

- det å varme opp

Ofte får jeg høre at: - ja, men før fikk ingen hunder behandling, eller før fikk ingen hunder oppvarming. Og påstanden i overskriften er altså ikke min.

Men vet du hva - før så var det heller ikke naturlig å spise chiafrø for oss mennesker - men nå vet vi at de er bra for oss. Før så bodde mennesker i grotter - nå bor vi i hus. Før levde mennesker mye kortere tid men nå er levealderen høy. Vi har det på mange måter mer optimalt nå.

Dette kan overføres til hundene våre også, og ikke minst tatt i betraktning at vi nå ofte bruker hundene til så mye mer fysiske ting som i alle fall ikke er naturlig for dem - og avl har gjort sitt til at visse hensyn kan være smart å ta.

Bare fordi en ting er naturlig, betyr ikke at den er OPTIMAL. Det er for eksempel ikke naturlig å klippe hundens klør - men det er svært lite optimalt å ikke gjøre det når det trengs. 

Innen mange andre felt er det og slik at nå vet vi bedre. Vi har flere studier, vi har mere erfaring. Og nå vet vi at hunder har godt av å varme opp - som er mitt tema i dag.

I en studie utført i Sverige, viste det seg at kun 23% av eierne varmer opp hundene sine. Dette er et tragisk tall, spesielt når samme studie viste at de som varmet opp hadde færre skader og senfølger hos hundene sine av sporten eller det fysiske arbeidet hundene gjorde. 77% av hundeeiere varmer altså ikke opp.

Min tanke er at dette ikke bare dreier seg om uvilje, men også om at kunnskap om oppvarming ikke er nok i fokus på hundetreninger generelt, og at det kommer av mangel på kunnskap om oppvarming. Blir man usikker, dropper man det gjerne - spesielt når andre også dropper det. 

Når man varmer opp, MÅ først hjertepumpa i gang, deretter kan man gjøre spesifikke oppvarmingsøvelser i forhold til den hovedaktivitet som er planlagt. 

Her får du litt videre innføring:

Kilde: Østerås/Stensdatter:

Hvorfor er oppvarming så viktig?

Formålet med oppvarming er å forberede kroppen på den jobben den skal gjøre fysisk. Når man varmer opp godt, vil prestasjonen kunne økes og skaderisikoen minskes. På dyr er det ikke gjort noe konkret forskning på tiden, men man vet at idrettsutøvere trenger minst 12 minutter med oppvarming for å øke temperaturen i vevet tilstrekkelig til at det kollagene vevet får økt elastisitet og viskositet.

Når det kollagene vev får økt elastisitet og viskositet, vil dette forebygge strekkskader samt øke blodforsyningen til arbeidende muskler.

Man deler oppvarming inn i generell oppvarming og spesifikk oppvarming.

Under generell oppvarming, som kan skje på flere måter, er målet å nå de store muskelgruppene for å få en generell sirkulatorisk effekt i hele kroppen. Hele hjertets kapasitet kan da utnyttes til arbeidet. Oppvarmingen bør involvere så mange store muskler og muskelgrupper som mulig og derfor må bevegelsene også være så store som mulig for å aktivere de maksimalt.

All oppvarming skal likevel alltid begynne forsiktig og øke i intensitet etter hvert. Brå start gir rask utmattelse, da de store musklene vil aktiveres før blodet rekker å forsyne de arbeidende musklene med oksygen.

Ved arbeid med kun mindre muskelgrupper, vil dette begrenses med den lokale sirkulasjonseven og hjertets totale kapasitet vil ikke kunne utnyttes. Da vil små områder i kroppen lettere gå tom fordi det kun er perifer sirkulasjon og ikke sentral som er involvert.

Hvor rask eller god effekt av oppvarming har mange individuelle faktorer fordi kropper responderer forskjellig på oppvarmingen ut i fra alder, treningsnivå, treningstype, dagsform og omgivelser etc. Uansett skal dyret ikke bli veldig sliten av oppvarmingen. Det som for et topptrent dyr kan være lite slitsomt, kan for et skadet dyr eller et dyr som har vært inaktiv en tid være veldig krevende.

Spesifikk oppvarming er rettet mere mot de muskler eller ledd som under den aktuelle treningsøkten skal belastes mest, og her er det derfor viktig å få i gang den lokale, perifere sirkulasjonen. Derfor skal øvelsene man gjør under den spesifikke treningsøkten ligne på det hovedarbeidet skal bestå av, men med ingen eller kun lett belastning for så å mot slutten av oppvarmingen gradvis øke til det nivået treningen skal foregå på.

Hvis treningen som skal utføres betyr tung belastning på kroppen, desto lengre oppvarming kreves. Spesifikk oppvarming vil, fordi hva som skal være hovedoppgaven i treningsøkten kan variere, måtte bli variabel ettersom hva hovedarbeidet senere skal bestå av. Hvis dyret har vært i aktivitet i løpegård eller skrittemaskin først, kan det være at oppvarmingsøkten kan kortes noe med. Er det et dyr som har vært helt passiv, kan behovet for lengre tid i oppvarmingen være tilstede. Passive oppvarmingsmetoder som solarium, magnet eller varme-dekken etc er ikke nok til å kunne redusere oppvarmingstiden. Her vil oppvarmingen bli for overfladisk og ikke kunne påvirke nok til å kunne regnes for oppvarming.

Oppvarmingen vil påvirke en del fysiologiske forhold samt psykologiske forhold ved oppvarming:

Fysiske forhold:

- Kjemiske reaksjoner går raskere (økt enzymaktivitet)

- Nerveimpulser går raskere

- Viskositeten i blod og vevsvæske minsker

- Mer plastisitet i vevet

- Oksygen avgis lettere fra hemoglobin

- Diffusjon går raskere (oksygen, næringsstoffer, væske)

 

Psykologiske forhold:

- Dyret blir mer konsentrert om treningsoppgaven

- Motivasjonen for arbeidet kan øke

 

Oppsummering:

- Bruk store muskelgrupper i starten

- Unngå store leddutslag og brå start og stoppbevegelser

- Velg en funksjonell og spesifikk aktivitetsform

- Sørg for progresjon i intensitet, funksjonelt relatert til oppgaven

- Oppvarmingstiden bør ligge på alt fra 10-45 minutter, avhengig av typen videre aktivitet og individuelle forhold

Nå vil jeg spørre: varmer du opp?

Om du ikke varmer opp, så kan det rett og slett være fordi du ikke har lært nok om det og ØNSKER å lære om det.

Syns du det er gøy og trene med hunden? har du lyst til å lære mer og kanskje også andre hvordan de kan trene styrke med sin hund? Sjekk ut styrkeinstruktørutdanningen vår her! 

 

Line

Synes du dette var nyttig info? Meld deg gjerne på infolista mi og motta mer spennende materiale! Velg dyr under:

Jeg vil ha info om KUN hest! 

Jeg vil ha info om KUN hund! 

Jeg vil ha info om BÅDE hest og hund! 

 

Vil du lese mer om viktige temaer innen trening og hundehelse?
Les mer om, eller bestill boken "Sterk og sprek hund" her: https://www.nht.no/offers/kdK6GrKF

Synes du dette var nyttig info? Meld deg gjerne på infolista mi og motta mer spennende materiale! Velg dyr under:

Jeg vil ha info om KUN hest! 

Jeg vil ha info om KUN hund! 

Jeg vil ha info om BÅDE hest og hund! 

Vil du lese mer om viktige temaer innen trening og hundehelse?
Les mer om, eller bestill boken "Sterk og sprek hund" her: https://www.nht.no/offers/kdK6GrKF

Oppdretter eller en som vil gi til mange ? Ta kontakt for et godt tilbud til deg som kjøper minst 5 bøker! [email protected]

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.