Hva er forskjellen på laser og infrarødt lys?

I det siste så har eiere og terapeuter stilt meg dette spørsmålet ofte, litt fordi det florerer av selgere som ønsker å selge moduler med infrarødt lys (LED) til hesteeiere og hundeeiere. Infrarøde lysterapiapparater har ofte mange navn, alt etter produsent.

Hva er da egentlig infrarødt lys og laser og hva er forskjellene? Jeg velger her å gå bort fra veldig mye faglig terminologi og heller legge vekt på at all og hvermann skal forstå hva jeg mener. Jeg har angitt eventuelle kilder på enklest mulig måte.

Det strides  om hva som fungerer best og dårligst, men også om andre ting som for eks. hva en eier skal og BØR behandle selv uten annen ekspertise. Jeg velger likevel å fremstille dette som MIN side av saken.

Jeg har selv over lengre tid prøvd ut LED apparater, ført journal på de forskjellige lidelsene og smertetilstandene jeg har forsøkt behandle med det, og det samme gjelder laser. Også en skole til som jeg kjenner har gjort dette i stor skala. Konklusjonen er – ja, på sår eller mer overfladiske tilstander kan LED ha en effekt, mens på alle andre fysiske skader og plager er laser overlegen. Dette vil ikke si at ikke LED kan virke, men mange tror laser og LED er det samme eller har samme effekt og det har det ikke.

Først noen PÅSTANDER:

ALLE KAN BEHANDLE MED INFRARØDT LYS, MENS MAN MÅ VIRKELIG KUNNE DET FOR Å BRUKE LASER

Min sannhet:
Nå er det jo slik at jeg egentlig ville kreve at envher som skal behandle et dyr skal inneha en viss kompetanse. Klart eier kan greie å gjøre ting selv, men det bør være etter instruks fra veterinær og/eller terapeut.

Greit nok at man lett kan lære seg å skru av og på et apparat, men det krever LANG erfaring og mye kunnskap for å kunne vite hva som er riktig å behandle, hvordan det bør behandles og når en tilstand krever medisinsk tilsyn.

Uansett hvor «snilt» et apparat kan virke, så vil det være drastisk for en hest eller hund dersom man er ute etter å spare penger og først kjører på med behandling på egenhånd slik at det kan gå flere dager før dyret får GOD NOK og RIKTIG tilsyn av veterinær eller annen ekspertise. Selv om hesteterapeuter/hundeterapeuter ikke er veterinærer, så SKAL de vite det umiddelbart om en hest/hund heller trenger medisinsk behandling og henvise videre. Derfor vil en fagperson uansett være nødvendig for enhver slik vurdering. Eiere flest har ikke nok inngående kunnskap om dette. Er dyret halt eller skadet/syk bør veterinær være førsteinstans uansett.

Ett av de heftigste argumentene for selgere er altså at eiere kan bespare veterinærutgifter og/eller utgifter til terapeuter ved å kjøpe infrarødt lys – MEGET MEGET skummelt argument.

INFRARØDT LYS HAR INGEN BIVIRKNINGER

Når man kan hevde at noe virker, må det også kunne både BIVIRKE og kunne VIRKE der det ikke er bra å ha en slik virkning, for eksempel der det er blødninger.

Laser har kanskje et par ekstra ting man må passe på, som at man bør beskytte øynene, ikke overdosere (alle lasere jeg kjenner i dag er forhåndsinnstilt på å aldri gi større dose enn hva som er fornuftig), og du skal ikke kjøre laser på skjoldbruskkjertel. I tillegg er det studier som tyder på at man ikke bør kombinere bruken av laser og kortison (lokal, ikke systemisk behandling med kortison). Man kan ikke svi, skade eller gjøre noe galt med LLLT (low level laser therapy) om man følger noen få forholdsregler som ikke bør være så vanskelig.  SLIK sett ser jeg ikke helt problemet med at laser skal være farlig i forhold til LED, men heller det at vurderingene rundt behandlingen kan bli feil, akkurat som med LED lys.

Nå kan det jo rett og slett hende at infrarødt lys ikke har bivirkning rett og slett fordi det heller ikke virker på endel tilstander. Men der det virker, er min påstand at det også kan bivirke.

INFRARØDT LYS ER LIKE GODT ELLER BEDRE ENN LASER

Jeg har til og med hørt selgere si at det går 200 lasere i ett infrarødt lysterapiapparat – dette er ikke riktig.

Jeg har hørt at fordi infrarødt lys ble utviklet av NASA, så er dette veldig bra. Laser er også videreutviklet av NASA. Bare fordi  de for 40-50 år siden utviklet dette så har forskning kommet lengre. Dessuten så vil ikke et lys dermed få en annen kvalitet – LED er LED, mens laser er laser, uavhengig av hvem som fant det opp.

Noen sier man må bare behandle i lenger tid og oftere med LED, så vil det få samme effekt som laser – NEI, dette er ikke helt riktig. Laser er sterkere. Det er ikke for ingenting at en av de mest kjente overskriftene som sammenlikner LED og laser heter: VILLE DU MØTT OPP I EN PISTOLDUELL MED KNIV?

Min sannhet:

Mange er uvitende både om hva infrarødt lys er og hva laser er. Nå finnes det mange typer lasere, men snakker vi om lasere med rødt lys, så er dette infrarødt lys satt i system. Dvs at laser ER infrarødt lys, MEN det er med en mer fokusert stråle som kan trenge lenger inn i vevet og avgi enda mer lysenergi til vevet. Om man ikke gjør om infrarødt lys til laserlys så har du et lys som ikke er fokusert eller kan trenge like dypt inn, og det vil i praksis kun kunne virke på mer overfladisk vev. Det er en kjensgjerning at laser er en behandling som går dypere fordi lyset er mer fokusert og intenst. Slik sett er de og egnet for også akutte tilstander og er det apparat som er best egnet til fysikalsk terapi.( Starwynn, Darrel, 2004)

Dette betyr ikke at LED lys ikke har noen verdi. Det er rimeligere, har noen færre forhåndsregler for bruk og kan ha en viss virkning på enkelte ting. Veier man dette opp mot de fordelene man har med en laser, dypere virkning og mer fokusert og ensartet stråle, så kan man ikke som terapeut velge annet enn laser.

Alle ville forstått at det er en sterkere dose C vitaminer ved forkjølelse når den er på 1000mg kontra 200 mg. Slik er det også med Laser kontra LED/infrarødt lys.

Så litt fakta:

Litt enkel, grunnleggende terminologi:

Koherens betyr «sammenheng». Koherente bølger er samstemte bølger som svinger i takt.

Koherente bølger er bølger som har samme frekvens (monokromatisk) og samme fase (alle bølgemaksima i samme punkt). Eksempel på koherente bølger er laserlys.

Koherens er ikke det samme som at bølgelengden er monokromatisk. Det røde lyset kan f.eks. være monokromatisk, men likevel inkoherent, ettersom bølgene kan ha forskjellig fase. Egentlig har alle inkoherente bølger en meget smal dispersjon i fouriertransformen, men den kan likevel ikke være for smal, da lyset i så fall ville være koherent. Hvitt lys er alltid inkoherent, dels fordi bølgenes faser er ulike, dels for at hvitt lys består av stråling av mange ulike bølgelengder.

Sine waves same phase.png

a) Bølgene har samme fase og frekvens (koherent monokromatisk)

Sine waves different phase.png

b) Bølgene har samme frekvens, men ulike faser (monokromatisk)

Sine waves different frequencies.png

 

c) Bølgene har ulik frekvens og ulike faser (inkoherent)

 

(https://no.wikipedia.org/wiki/Koherens)

Infrarødt lys/LED er multikromatisk – det vil si at det er mange flere farger innenfor et spekter. Det har ikke samme samling av sine stråler og har ikke nødvendigvis samme bølgestørrelse på bølgene sine.

 

Forskjellen vil da se slik ut:

(www.miridiatech.com)

Om du da sammenlikner dette med lyd, vil infrarødt lys/LED virke som et rom fullt av mennesker som snakker samtidig. Du vil da høre en jevn summing i hele rommet, men ikke høre hva menneskene sier. Slik vil laser skille seg ut, fordi den sammenliknet med lyd ville være EN tone, REN og klar, og det vil være klart og tydelig hva den «sier». Laserlyset vil kunne gi en mer målrettet behandling og trenge inn i kroppen. Forskere som har studert og sammenliknet LED vs LASER sier for eks at «several trials have found that laser light sources with narrower bandwidth and higher coherence achieve significantly superior results over LEDT with equal doses in both inflammation and wound healing experimental models»

Selv om kanskje LED er billigere, så ville du altså fått et bedre resultat med laser på inflammasjon og sårheling. Dette på tross av at også LED har forskningsmessige resultater på sårheling, men laseren har enda bedre resultater. http://www.equinelighttherapy.com/PDF/LED_highintensityex.pdf

SPECKLING (fant ikke et godt norsk ord for dette men forklaring ligger under) ER UNIKT FOR LASER

Fordi laserlyset er konsentrert og danner en stråle, så kan det gi speckling, et fenomen som kan sees med øyet. Om du lyser laser lys, eller til og med laserpeker mot hvitt papir eller imot veggen, vil du se små lyspartikler som danser og beveger seg og som nærmest lever sitt eget liv. Dette fenomenet kan også bli igjenkjent på dybden i vev som blir bestrålt med laser.

Når lyset virker på den måten, vil disse prikkene være regioner hvor laserlyset blir enten svekket eller styrket. Denne ujevne distribusjonen av energi, unik for laserlyset, er dynamisk og levende. Det koherente lyset kan nesten sees på som levende. I kontrast, om du lyser med en lommelykt eller et LED/infrarødt lys imot papir eller vegg, vil du se at lysenergien som distribueres er flat og uten bevegelse.

Slik sett kan vi og si at  terapeutiske lasere med en bra styrke og bølgelengde kan samle og avgi mer energi, gå dypere og mer spesifisert inn der du vil behandle. Led apparater har som regel lav styrke, og lyset spres over overflaten på en mye bredere region og dermed vil den ikke kunne behandle ting som ligger særlig dypt. ( http://www.regrowth.com/hair-loss-forums/topic/would-you-take-a-knife-to-a-gun-fight-laser-light-vs-led-light-the-difference-explained/#sthash.etfYvGpx.dpuf) (http://www.regrowth.com/hair-loss-forums/topic/would-you-take-a-knife-to-a-gun-fight-laser-light-vs-led-light-the-difference-explained/#sthash.etfYvGpx.dpuf)

Også artikkelen http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3288797/ forteller at alle profesjonelle etterhvert vil eie en laser, mens den vanlige mannen i gata gjerne kommer til å eie et LED apparat og at BEGGE er så og si uten bivirkninger og kontraindikasjoner.

Dette vil ikke si at man kan bruke det fritt, fordi man kan absolutt gjøre feil, men det er ikke så mye mer å gjøre feil med en laser kontra infrarødt lys.  Uansett er EN ting er IKKE bra for alt! ALLE former for behandling har kontraindikasjoner. En kontraindikasjon er en tilstand eller situasjon hvor det ikke er gunstig å behandle. Ifølge enkelte selgere av LED (som ofte heller ikke eier kunnskap om kroppen), så finnes det ikke kontraindikasjoner på å bruke infrarødt lys, mens laser det er FARLIG. Dette er uriktig. For det første finnes kontraindikasjoner på alt behandlingsutstyr. Man bør ikke prøve seg på å behandle drektige hopper, kreft, blødninger og akutte skader/haltheter o.l. som ikke har fått tilsyn av veterinær. Først og fremst for å ikke utsette nødvendig medisinsk tilsyn, men også for ikke å behandle feil.

Jan Tuner and Lars Hode har samlet en del studier som sammenlikner terapeutiske lasere vs. LEDs:

*** Berki, et al., found that helium-neon laser irradiation increased phagocytic activity and immunoglobulin levels in vitro, but non-coherent monochromatic light of the same wavelength and dosage did not.

*** Bihari and Mester divided patients with crural ulcers into three groups. The best results were achieved by combined laser treatment with both helium-neon and gallium-arsenide lasers. The group that received only helium-neon laser treatment also did nearly as well. The third group, which was treated with non-polarized red light, fared relatively poorly.

(http://www.regrowth.com/hair-loss-forums/topic/would-you-take-a-knife-to-a-gun-fight-laser-light-vs-led-light-the-difference-explained/#sthash.etfYvGpx.dpuf)

Poenget med denne bloggen er ikke å hverken selge eller fremme produkter (jeg selger ikke dette), ei heller er et forsøk på å promotere et apparat foran et annet. Heller er det et forsøk på å belyse de faktiske forskjellene på disse to anretningene slik at eiere som vurderer å kjøpe seg et terapeutisk lysterapiapparat kan gjøre kjøp og valg av behandling ut ifra det jeg anser som fakta.

Konklusjon: alle som skal behandle dyr bør ha utdanning til det, og laser virker bedre enn LED/infrarødt lys.

PRIS har noe å si for mange, men om man ser på kun pris, så får du en brukt laser med fersk service fra leverandør til samme pris som de infrarøde maskinene. Og ser man pris så vil diodene (de som lager lyset) ha kun en viss levetid. I en laser kan disse byttes ut, mens det i LEDs gjerne er like dyrt som å kjøpe nytt apparat. Slik vil laseren bevare verdien mye lenger. KUNNSKAP er viktig.

 

Litteraturliste:

Starwynn, Darrel (laser and LED treatments, which is better?) http://www.acupuncturetoday.com/archives2004/jun/06starwynn.html 

http://www.equinelighttherapy.com/PDF/LED_highintensityex.pdf 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3288797/ 

https://no.wikipedia.org/wiki/Koherens 

www.miridiatech.com

Synes du dette var nyttig info? Meld deg gjerne på infolista mi og motta mer spennende materiale! Velg dyr under:

Jeg vil ha info om KUN hest!

Jeg vil ha info om KUN hund!

Jeg vil ha info om BÅDE hest og hund! 

 

Vil du lese mer om viktige temaer innen trening og hundehelse?
Les mer om, eller bestill boken "Sterk og sprek hund" her: https://www.nht.no/offers/kdK6GrKF

 

Synes du dette var nyttig info? Meld deg gjerne på infolista mi og motta mer spennende materiale! Velg dyr under:

Jeg vil ha info om KUN hest! 

Jeg vil ha info om KUN hund! 

Jeg vil ha info om BÅDE hest og hund! 

Vil du lese mer om viktige temaer innen trening og hundehelse?
Les mer om, eller bestill boken "Sterk og sprek hund" her: https://www.nht.no/offers/kdK6GrKF

Oppdretter eller en som vil gi til mange ? Ta kontakt for et godt tilbud til deg som kjøper minst 5 bøker! [email protected]

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.