SALGSBETINGELSER OG VILKÅR FOR KJØP

Vilkår for kjøp

Nordisk Heste- og hundeterapiskole AS, heretter NHT, gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår og salgsbetingelser. 

Hvis lurer på noe i disse vilkårene ber vi deg kontakte oss på [email protected]

Betingelser for bruk 

Generelt

 
Du kjøper tilgang til læreportalens innhold i kursperioden. Produktet er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.
 
Du har tilgang til kursene i 1 år fra kjøpsdato, og utdanningene 2 år fra kjøpsdato (med unntak av styrkeinstruktørutdanningen og laserterapeututdanningen hvor du har tilgang i 1 år).
 
* Av og til kjører vi kampanjer med spesielle betingelser. Det er da disse betingelsene som gjelder.
 
Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av NHT. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Kopiering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.
 
Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider i kursplatformen og/eller læreplatformen for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.
 
Dersom en avtale ikke kan vises til at er inngått skriftlig, vil den regnes som ugyldig. Alle avtaler som skal gjelde mellom partene, må være gjort skriftlig.
 
Innhold, oppsett og hvilket opplegg vi bruker for gjennomføring vil kunne varieres og endres løpende. Dette ut i fra hva firmaet betrakter som hva som fungerer best og gir best resultater. 

Utdanninger

Vi har den fulle rett til å ekskludere personer vi mener ikke passer inn i vårt studieopplegg etter påbegynte kurs/utdanning. Vi vil i slike tilfeller refundere innbetalt beløp på studiet med mindre ekskluderingen gjelder på grunn av misbruk av titler eller brudd på gjeldende lovverk for alternativ behandling.
Det samme gjelder grove brudd på copyrightloven. Vi vil først gi to advarsler. Blir ikke disse tatt til etterretning, vil skolen kunne ekskludere eleven uten at studieavgiften refunderes, og eventuelt utestående studieavgift må betales i sin helhet.

Mer utdypende om bruk av titler:
Hos oss MÅ ordet student skrives sammen med yrkestittel
Eksempel: «hundemassørstudent, styrkeinstruktørstudent, hesteterapeutstudent osv.
Hva om du er utdannet i noe, men studerer videre?
Da kan du kalle deg for eks: «Hundemassør og hundeterapeutstudent»
Det du er ferdig i kan du benytte tittel på. Det du studerer til må benyttes sammen med student
Man kan IKKE trykke visittkort, bilreklame, ha nettsider, sosiale mediainnlegg, trykke tittel på klær etc. uten at det er HELT ferdige utdanninger du oppgir tittel på.
Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss for mer utfyllende informasjon.

Så lenge du er elev på skolen, kan du ikke markedsføre eller selge produkter som er like eller likner til andre elever på skolen.
Vi vil først gi to advarsler. Blir ikke disse tatt til etterretning, vil skolen kunne ekskludere eleven uten at studieavgiften refunderes, og eventuelt utestående studieavgift må betales i sin helhet.


Om en elev har valgt oppdelt betaling og mangler 2 eller flere månedlige betalinger til forfall, vil de miste sin tilgang i læreportal og kursportal. Eleven vil før tilgangen tas vekk få et varsel med minst 24 t varsel for å kunne ordne opp.

Er du under 18 år må dine foreldre samtykke til at du tar utdanning hos oss, dette gjøres ved å levere et skriv fra foresatte til oss på mail: [email protected]

Retningslinjer for klager: https://www.nht.no/retningslinjer-klager 

Medlemsportalene Styrkehesten og Styrkehunden


Særskilte kjøpsvilkår for abonnementstjenesten Styrkehesten og Styrkehunden


I Styrkehunden og Styrkehesten kan man melde seg på 12 måneders abonnement. Man har da bindingstid i respektive måneder. Ca. to uker før abonnementet fornyes sendes det ut en mail som informerer om gjenværende tid. Etter dette fornyes abonnementet automatisk. Man kan si opp abonnementet ved å sende inn skjemaet på denne siden: https://www.nht.no/avmelding 

Angreretten bortfaller dersom man før de 14 dagene er gått, melder seg inn i facebookgruppen tilhørende abonnementene eller åpner kursinnhold i kursplatformen. Dette er fordi man da får tilgang til alt som tidligere har skjedd i tjenestene.

Ansvarsbegrensing

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har gjort og vil gjøre alt vi kan for å sikre at innholdet er av høy kvalitet. Ved å kjøpe kurset, abonnementer på portal, annet fagmateriale vi tilbyr, eller utdanninger godtar du at du er ansvarlig for egen fremgang og resultater. Vi har ingen garantier om resultater og du er alene ansvarlig for dine handlinger. Resultatene dine er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

Begrensning og ansvar


Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Alle elever som tar utdanning må inneha egen ulykkesforsikring under utdanning ved skolen. Bekreftelse fra forsikringsselskap leveres til skolen ved studieoppstart.

Dersom eleven ønsker å ta betalt for praksisbehandlinger eller behandlinger mens utdanning hos oss gjennomføres, vil han/hun også måtte inneha ansvarsforsikring.

Avbrudd i utdanning

Dersom du av en eller annen grunn må avbryte eller ta om igjen deler av utdanningen, om det er på grunn av sykdom eller andre grunner, må allikevel studiet betales i sin helhet til avtalt tid dersom angrefristen er utløpt.

Dersom du vil gå hele eller deler av studiet på nytt må du velge en av våre VIP tilbud for å fullføre utdanningen. Dersom man har meldt seg binende på utdanningen og selger utdanningen til en annen person, vil man bli belastet med et administrasjonsgebyr på 1000 kr.

 

Dersom det er mer enn to år siden du gikk utdanningen må du velge VIP deltaker, og fullføre alle eventuelle eksamener, oppgaver, journaler osv på ny. Har du tatt vare på oppgaven fra tidligere og førte journaler og fått disse godkjent, så kan disse leveres på ny. Er det under to år siden du tok utdanningen kan du velge om du vil ta VIP observatør eller VIP deltaker. 

Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 

Forbehold om endringer

Vi tar forbehold om at det kan komme endringer innenfor et studieår relatert til oppsatte datoer, innhold og lignende.

 

* Skolen kan nekte elever med utestående betalinger å gjennomføre obligatoriske eksamener, innleveringer og oppgaver. Eleven vil få en varsel innen 24 t før eksamen med mulighet for å ordne opp. Om skolen ikke gir dette, kan skolen ikke nekte eleven den aktuelle eksamen.

SALGSBETINGELSER

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er:

Nordisk Heste- og Hundeterapiskole
Ringsakerveien 522
2384 Brumunddal
[email protected]
Tlf 91 59 71 62
Orgnr 915 680 879

og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. For løsninger med oppdelt betaling, kan tilleggskostnader på inntil 100 kr per oppdelt betaling være lagt til den månedlige betalingssummen.

Selger er ikke ansvarlig for økte priser dersom kjøper ikke har bundet seg til gjeldende år/del av utdanningen.

* I alle våre utdanninger er det obligatorisk studiemateriell som må kjøpes inn. Dette er produkter som ikke inngår i selve studieavgiften. Priser og hva det er behov for, vil variere i hvert enkelt studie.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Ved betaling med faktura, vil et fakturagebyr tilkomme.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Dersom eleven ønsker å endre betalingsmåte ved å få refundert penger for så å betale i sin helhet, må det betales et gebyr for kostnader skolen har ved transaksjoner og administrasjon på kr 1000.-

Ved oppdelt betaling: Dersom eleven skylder 3 månedlige avdrag eller mer, vil selger kunne sende faktura på hele det resterende beløpet som kjøper skylder. Det vil si at hele det skyldige beløpet og eventuelle gebyrer som gjelder for avtalen for utdanningen forfaller i sin helhet. 

Ved bestilling av forelesninger, skal forelesningen være betalt innen forelesningen avholdes.

 

 

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen/varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

 

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Når et onlinekurs i sin helhet leveres ved kjøpstidspunkt kan AS påberope seg unntak fra angreretten når følgende vilkår er oppfylt:

"Levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt"
 
 
* Unntak er produkter som koster under 300kr.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Force Majeure 

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og livstruende sykdom.

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del. 

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt. 

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig og skal hos NHT as alltid rettes til ledelsen via [email protected]

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Her kan du lese Nordisk Heste- og Hundeterapiskoles personvernerklæring.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 
What do you want to do ?
                                        New mail