Velkommen til våre produkter!

Anatomisk plansjer med hest

Her kan du kjøpe de superfine anatomiske plansjene vi har på hest! Plansjene er på hestens triggerpunkter, skjelett og overfladiske muskulatur. 

Les mer

Anatomiske plansjer med hund

Her kan du kjøpe de superfine anatomiske plansjene vi har på hund! Plansjene er på hundens triggerpunkter, skjelett og overfladiske muskulatur. 

Les mer

Akupressur plansjer på hest

Her kan du kjøpe de superfine akupressur plansjene vi har på hest! Vi har plansjer på akupressur punktene og egen plansje for Jing-Well punktene på hest.

Les mer

Akupressur plansjer på hund

Her kan du kjøpe de superfine akupressur plansjene vi har på hund! Vi har plansjer på akupressur punktene og egen plansje for Jing-Well punktene på hund.

Les mer

Boka "Sterk og sprek hund"

 - en steg for steg guide til å ivareta hundens bevegelsesapparat

All den kunnskapen du trenger for å bygge eller ivareta  hundens kropp fra valp til gammel.

Ved kjøp nå, får du også med en BONUS - et onlinekurs som inneholder videodemonstrasjon av diverse øvelser som er beskrevet i boka, samt undersøkelses- og behandlingsteknikker fra boka! Verdi 1497 kroner!

Verdi bok: 599 + verdi kurs: 1497 + verdi porto: 99 (sum 2195 kr)

Du betaler for alt: 599 kroner inkl. porto!

Les mer

”En stark och frisk hund”

- en steg för steg guide för att kunna ta vara på hundens rörelseapparat

All kunskap du behöver för att bygga och ta hand om hundens kropp, från valp till seniorhund.

BONUS - en webbkurs med videodemonstrationer av olika övningar och undersöknings - och behandlingstekniker som beskrivs i boken! Värde 1497 NOK!

Värde bok: 599 NOK + 1497 NOK (värde kurs) + 99 NOK (värde frakt) = Totalt 2195 NOK.

Du betalar bara: 599 NOK!

Läs mer här

Muskelmålebånd på hest

Her kan du lese om og bestille muskelmålebånd til hest.

Les mer

Muskelmålebånd til hund

Her kan du lese om og bestille muskelmålebånd til hund.

Les mer

Hjemmeopplegg for hund

Hva kan du gjøre hjemme etter skader, diverse inngrep og lidelser?

Her kan du kjøpe enkelte opplegg som passer for deg og din hund. få en oversikt over aktivitet, trening og behandling du kan gjøre hjemme når hunden har plager i kroppen!

Les mer

Vektmansjetter til hund

Her kan du lese om og bestille vektmansjetter til hund.

Les mer

EG Hano Journalprogram

Webbasert timebok, journal, kasse og fakturering!

Et verktøy for en mer effektiv hverdag! Du får også med NHT`s journalføringskurs GRATIS ved kjøp!

Les mer
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.