Betingelser kurs og utdanning

Jeg bekrefter med dette at jeg er underforstått med at et påbegynt/åpnet kurs eller utdanning ikke kan refunderes. Selv om betalingen ikke er gjennomført for kurset, er jeg fullt ut betalingspliktig så fort jeg har godtatt denne avtalen og åpnet kurset. Dersom kurset ikke åpnet de første 2 uker etter kjøp, gjelder angrefrist på 2 uker fra kjøpsdato.

Du har tilgang på kurs i 1 år fra kjøpsdato. Utdanningsmoduler gir tilgang i 3 år fra kjøpsdato.

Det er strengt forbudt å kopiere, videreføre eller på noe vis viderepublisere tekster, illustrasjoner eller annet innhold i nettstudiene. Overtredelse av copyrighten vil bli overvåket og dersom dette oppdages, vil saken anmeldes. Jeg bekrefter at jeg er klar over disse regler og aksepterer dem fullt ut.

Jeg bekrefter også at dersom deler av nettstudiene krever øving på hest eller hund, så er jeg forpliktet til å inneha ulykkesforsikring eller tilsvarende forsikring og at Nordisk Heste- og Hundeterapiskole på ingen måte kan stilles til ansvar for eventuelle uhell knyttet til omgang med dyr.

Jeg er selv ansvarlig for å oppdatere meg på ev. meldinger og informasjon som legges ut i kursportalen, og som jeg får melding om, og jeg selv må skrive ut nødvendig materiell til kurset.

Når jeg er ferdig med et kurs som har tilhørende oppgaver, må jeg sende inn eventuelle oppgaver på mail til skolen slik at studiet kan kontrolleres som godkjent, og er det godkjent vil kursbevis sendes ut innen 4 uker etter at skolen har mottatt beskjed.

Disse betingelsene er gyldige fra 01.03.2017

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.